Ilmainen konsultointi

040 538 1869


Author: admin

  • Mitä tarkoittaa hiilinjalanjälki?

    Mitä tarkoittaa hiilinjalanjälki?

    Mitä tarkoittaa hiilijalanjälki? Ihminen jättää jälkensä kaikkialle missä kulkee, myös ilmastoon syntyy päästöjä kaikesta ihmisen toiminnasta. Ihmisten toiminnan seurauksena syntyvät kasvihuonekaasupäästöt vaikuttavat ilmastomuutokseen, joka on keskeisimpiä ihmiskuntaa ja ympäristöä uhkaavia globaaleja ongelmia. Se vaikuttaa maailmanlaajuisesti luontoon ja sen ekosysteemeihin. Tämän lisäksi ilmastonmuutoksella on myös merkittäviä vaikutuksia myös sosiaalisesti ja taloudellisesti. Pariisin ilmastosopimuksen myötä Euroopan unioni ja sitä kautta myös Suomi on sitoutunut tekemään työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Jotta ihmisen toiminnan seurauksia ilmastonmuutokseen voidaan alkaa selvittämään ja syntyviä päästöjä vähentämään, täytyy päästöjä pystyä jotenkin mittaamaan. Tähän tarvitaan hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan jonkun rajattavissa olevan asian, esimerkiksi juuri ihmisen, tuotteen tai palvelun ilmastokuormaa eli

    Read More