Ilmainen konsultointi

040 538 1869


Category: Avustukset

  • Energiatuki sekä muut vihreän siirtymän avustukset yrityksille

    Energiatuki sekä muut vihreän siirtymän avustukset yrityksille

    EU ja Suomen valtio tukee yksityisen sektorin ja julkishallinnon vihreää siirtymää erilaisilla avustuksilla, joita voidaan kohdentaa esimerkiksi esiselvityksiin, muutostyöhön ja investointeihin. Tähän artikkeliin on koottu erilaisia avustuksia, joita yritysten on mahdollista hakea. 1. Elykeskus – yrityksen kehittämisavustus ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Avustus on suunnattu pk-yrityksille ja hankkeen tulee kohdistua yhteen EAKR-ohjelman erityistavoitteeseen. Toimintalinja 2:sen, Hiilineutraali Suomi, erityistavoitteet liittyvät energiatehokkuuden lisäämiseen, kiertotalouteen siirtymiseen tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Avustuksella voidaan kattaa hankkeesta aiheutuvia henkilöstön palkkakuluja, ostopalveluita sekä investointeja ja avustuksen määrä voi olla korkeintaan 50%

    Read More