Ilmainen konsultointi

040 538 1869


Category: Energiatehokkuus

 • Aurinkoenergialla säästöä Keskisen kyläkaupalle!

  Aurinkoenergialla säästöä Keskisen kyläkaupalle!

  Aurinkoenergialla säästöä Keskisen kyläkaupalle! Kun sähkönhinta hipoo pilviä, kuluttajien ohella myös yritykset etsivät keinoja säästää energiakuluissa. Yksi Hiilineutraaliksi.fi-palvelun toteuttajista oli mukana toteuttamassa Keskisen kyläkaupan aurinkoenergiahanketta. Lamit.fi:n Ari Järvinen oli toteuttamassa energiaselvityshanketta Keskisen kyläkaupalle. Tavoitteet hankkeelle olivat selkeät;  pienentää päästöjä, säästää energiakuluissa sekä kasvattaa tuottoja. Selvityshanke startattiin paikan päällä tutustumalla kohteeseen, tekemällä avainhenkilöiden haastatteluja, käymällä läpi energian tuntikulutusdataa sekä analysoimalla lukuja kattavasti. Noin neljä kuukautta kalenteriaikaa vieneessä selvityshankkeessa käytiin läpi kaupan energiakulutusrakenne ilmanvaihdon kulutuksesta kylmälaitteisiin. Selvityksen loppupuolella havainnoista ja laskelmista vedettiin yhteen lista toimenpiteistä, joilla energiakustannuksia saataisiin laskettua. Toimenpidelistasta valittiin ensimmäiseksi toteutukseen ja investointikohteeksi kyläkaupan valtavan kattopinta-alan valjastaminen aurinkoenergian käyttöön. Toisena

  Read More

 • Energiatuki sekä muut vihreän siirtymän avustukset yrityksille

  Energiatuki sekä muut vihreän siirtymän avustukset yrityksille

  EU ja Suomen valtio tukee yksityisen sektorin ja julkishallinnon vihreää siirtymää erilaisilla avustuksilla, joita voidaan kohdentaa esimerkiksi esiselvityksiin, muutostyöhön ja investointeihin. Tähän artikkeliin on koottu erilaisia avustuksia, joita yritysten on mahdollista hakea. 1. Elykeskus – yrityksen kehittämisavustus ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Avustus on suunnattu pk-yrityksille ja hankkeen tulee kohdistua yhteen EAKR-ohjelman erityistavoitteeseen. Toimintalinja 2:sen, Hiilineutraali Suomi, erityistavoitteet liittyvät energiatehokkuuden lisäämiseen, kiertotalouteen siirtymiseen tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Avustuksella voidaan kattaa hankkeesta aiheutuvia henkilöstön palkkakuluja, ostopalveluita sekä investointeja ja avustuksen määrä voi olla korkeintaan 50%

  Read More