Ilmainen konsultointi

040 538 1869


Energiatuki sekä muut vihreän siirtymän avustukset yrityksille

Energiatuki sekä muut vihreän siirtymän avustukset yrityksille
, ,

EU ja Suomen valtio tukee yksityisen sektorin ja julkishallinnon vihreää siirtymää erilaisilla avustuksilla, joita voidaan kohdentaa esimerkiksi esiselvityksiin, muutostyöhön ja investointeihin. Tähän artikkeliin on koottu erilaisia avustuksia, joita yritysten on mahdollista hakea.

1. Elykeskus – yrityksen kehittämisavustus

ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Avustus on suunnattu pk-yrityksille ja hankkeen tulee kohdistua yhteen EAKR-ohjelman erityistavoitteeseen. Toimintalinja 2:sen, Hiilineutraali Suomi, erityistavoitteet liittyvät energiatehokkuuden lisäämiseen, kiertotalouteen siirtymiseen tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Avustuksella voidaan kattaa hankkeesta aiheutuvia henkilöstön palkkakuluja, ostopalveluita sekä investointeja ja avustuksen määrä voi olla korkeintaan 50% hankkeen kokonaiskustannuksista. Avustuksella voidaan kattaa toimenpiteitä alkuselvityksistä varsinaisiin toteutushankkeisiin. Yritysten kehittämisavustus on De Minimis-muotoista tukea, jota yritys voi saada enintään 200 000€ kolmen vuoden aikana. Lisätietoja yrityksen kehittämisavustuksesta löydät täältä.

Avustusten aluekohtaiset hakuajat ovat nähtävillä rakennerahaston sivuilla:

2. Business Finland – energiatuki

Energiatukea myönnetään kaikenkokoisille yrityksille, joilla on tarve toteuttaa hanke liittyen uusiutuvan energian tuotantoon, energiansäästöön tai energiakatselmukseen. Energiatuella edistetään uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä, joilla energiajärjestelmä saadaan muutettua vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä. Energiatuella voidaan kattaa energiansäästöön ja -tehokkuuteen liittyviä investointeja, edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa tai toteuttaa energiakatselmuksia. Hankkeen investointikustannus tulee olla minimissään 10 000€, mutta hankkeen koolla ei ole ylärajaa. Energiatuki myönnetään avustuksena. Lue lisää energiatuesta Business Finlandin sivuilta.

3. Business Finland – kiertotalouden investointiavustus

Kiertotalouden investointiavustus on tarkoitettu kaiken kokoisille suomalaisille yrityksille, joiden investoinnit luovat edellytyksiä kiertotalouden ja vihreän kasvun sekä liiketoiminnan ja työllisyyden kasvulle. Avustuksella tuetaan esimerkisi jätteen ja materiaalin kierrätykseen liittyviä investointeja tai digitaalisia ratkaisuja, jotka lisäävät jätteen kierrätystä. Myönnetty yksittäinen avustus saa olla enintään 15 miljoonaa euroa. Avustuksen taso määritellään tapauskohtaisesti. Lue lisää investointiavustuksesta.

4. ARA – sähköautojen latauspisteavustus

Ara tukee rahallisesti lähinnä yhteisöjen kuten kiinteistö- ja taloyhtiöiden sekä henkilöasiakkaiden energia- ja korjausinvestointeihin. Aralta löytyy myös yrityksille pienimuotoinen avustus yrityksille sähköautojen latauspisteiden asennuksiin työpaikoille. Avustuksiin varataan vuosittain 1,5 miljoonaa euron määrärahat ja avustuksia myönnetään vuosina 2022-2023. Tuki on 750€ per avustuksen ehdot täyttävä latauslaite. Lue lisää Aran sivuilta

Kerromme mielellämme lisää avustuksista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista. Jätä meille viesti yhteydenottolomakkeen kautta tai ota yhteyttä Marjuttiin 0400-490025, marjut.sibenberg@leos2go.com ja sovi tapaaminen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.