Ilmainen konsultointi

040 538 1869


Mitä tarkoittaa hiilinjalanjälki?

Mitä tarkoittaa hiilinjalanjälki?

Mitä tarkoittaa hiilijalanjälki?

Ihminen jättää jälkensä kaikkialle missä kulkee, myös ilmastoon syntyy päästöjä kaikesta ihmisen toiminnasta. Ihmisten toiminnan seurauksena syntyvät kasvihuonekaasupäästöt vaikuttavat ilmastomuutokseen, joka on keskeisimpiä ihmiskuntaa ja ympäristöä uhkaavia globaaleja ongelmia. Se vaikuttaa maailmanlaajuisesti luontoon ja sen ekosysteemeihin. Tämän lisäksi ilmastonmuutoksella on myös merkittäviä vaikutuksia myös sosiaalisesti ja taloudellisesti. Pariisin ilmastosopimuksen myötä Euroopan unioni ja sitä kautta myös Suomi on sitoutunut tekemään työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Jotta ihmisen toiminnan seurauksia ilmastonmuutokseen voidaan alkaa selvittämään ja syntyviä päästöjä vähentämään, täytyy päästöjä pystyä jotenkin mittaamaan. Tähän tarvitaan hiilijalanjälkeä.

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan jonkun rajattavissa olevan asian, esimerkiksi juuri ihmisen, tuotteen tai palvelun ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja niiden elinkaaren aikana syntyy. Se on kehitetty mittariksi, jonka avulla voidaan selvittää tietyn toiminnan vaikutukset ilmastonmuutokseen. Hiilijalanjäljen yksikkönä käytetään yleisesti hiilidioksidiekvivalenttia (CO2ekv), joka kattaa kaikki kasvihuonekaasupäästöt ottamalla huomioon niiden ilmastoa lämmittävän vaikutuksen verrattuna hiilidioksidiin. Hiilijalanjälki voidaan laskea myös alueellisesti, jolloin saadaan selville rajatun alueen sisällä syntyvät kasvihuonekaasu päästöt tietyn ajanjakson aikana tai vastaavasti yritykselle tai muulle organisaatiolle, jolloin saadaan laskettua niiden toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ja se missä arvoketjun vaiheessa päästöjä syntyy.

Hiilijalanjälkilaskennan hyödyt yrityksille?

Suomen hallituksen ilmastotavoitteet vuodelle 2035 koskettavat kaikkia ja toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi on tiedossa kaikille. Kiristyvät lainsäädännöt ja velvoitteet ilmastovaikutusten arvioinnista, sekä sidosryhmien odotukset muokkaavat myös yritysten toimintaympäristöä ja mahdollisuuksia kannattavaan liiketoimintaan.
Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen meistä on ryhdyttävä toimiin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ennemmin tai myöhemmin. Mitä aiemmin lähdemme mukaan päästövähennys toimenpiteisiin, sitä helpompi meidän on vastata tulevaisuuden haasteisiin. Näitä toimenpiteitä, kun on tiedossa meille kaikille!

Tulevaisuudessa kilpailussa etulyöntiasemassa ovat sellaiset yritykset, jotka ajoissa suuntaavat liiketoimintaansa vähähiiliseen suuntaan ja ovat kehityksessä edellä muita.
Hiilijalanjäljen laskeminen auttaa oman toiminnan ilmastopäästöjen hallinnassa. Sitä voidaan hyödyntää apuvälineenä toiminnan kehittämisessä ilmastoystävällisempään suuntaan ja kohdistamaan resursseja vaikuttaviin toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi, sekä riskienhallinnassa. Hiilijalanjälkilaskennan avulla saadaan ilmastotyöhön jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta, sen avulla on mahdollista seurata päästöjen kehitystä ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia kokonaispäästöihin. Hiilijalanjälkilaskennan avulla voidaan saada aikaiseksi myös kustannussäästöjä ja se tuo lisäarvoa tuotteille ja palveluille. Hiilijalanjälki laskennan ansiosta saadaan ilmastotyölle näkyvyyttä ja uskottavuutta, jos sen tulokset raportoidaan läpinäkyvästi ja julkaistaan sidosryhmille, sen avulla voidaan viestiä että ”Hei! Me oikeasti teemme työtä yhteisten tavoitteiden eteen!”

Me toteutamme yrityksille hiilijalanjälkilaskelmat ja autamme matkalla hiilineutraaliksi, tutustu palveluumme täältä.

Leave a Reply

Your email address will not be published.