Ilmainen konsultointi

040 538 1869


LISÄÄ VIRTAA – BLOGI

 • Aurinkoenergialla säästöä Keskisen kyläkaupalle!

  Aurinkoenergialla säästöä Keskisen kyläkaupalle!

  Aurinkoenergialla säästöä Keskisen kyläkaupalle! Kun sähkönhinta hipoo pilviä, kuluttajien ohella myös yritykset etsivät keinoja säästää energiakuluissa. Yksi Hiilineutraaliksi.fi-palvelun toteuttajista oli mukana toteuttamassa Keskisen kyläkaupan aurinkoenergiahanketta. Lamit.fi:n Ari Järvinen oli toteuttamassa energiaselvityshanketta Keskisen kyläkaupalle. Tavoitteet hankkeelle olivat selkeät;  pienentää päästöjä, säästää energiakuluissa sekä kasvattaa tuottoja. Selvityshanke startattiin paikan päällä tutustumalla kohteeseen, tekemällä avainhenkilöiden haastatteluja, käymällä läpi energian tuntikulutusdataa sekä analysoimalla lukuja kattavasti. Noin neljä kuukautta kalenteriaikaa vieneessä selvityshankkeessa käytiin läpi kaupan energiakulutusrakenne ilmanvaihdon kulutuksesta kylmälaitteisiin. Selvityksen loppupuolella havainnoista ja laskelmista vedettiin yhteen lista toimenpiteistä, joilla energiakustannuksia saataisiin laskettua. Toimenpidelistasta valittiin ensimmäiseksi toteutukseen ja investointikohteeksi kyläkaupan valtavan kattopinta-alan valjastaminen aurinkoenergian käyttöön. Toisena

  Read More

 • Mitä tarkoittaa hiilinjalanjälki?

  Mitä tarkoittaa hiilinjalanjälki?

  Mitä tarkoittaa hiilijalanjälki? Ihminen jättää jälkensä kaikkialle missä kulkee, myös ilmastoon syntyy päästöjä kaikesta ihmisen toiminnasta. Ihmisten toiminnan seurauksena syntyvät kasvihuonekaasupäästöt vaikuttavat ilmastomuutokseen, joka on keskeisimpiä ihmiskuntaa ja ympäristöä uhkaavia globaaleja ongelmia. Se vaikuttaa maailmanlaajuisesti luontoon ja sen ekosysteemeihin. Tämän lisäksi ilmastonmuutoksella on myös merkittäviä vaikutuksia myös sosiaalisesti ja taloudellisesti. Pariisin ilmastosopimuksen myötä Euroopan unioni ja sitä kautta myös Suomi on sitoutunut tekemään työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Jotta ihmisen toiminnan seurauksia ilmastonmuutokseen voidaan alkaa selvittämään ja syntyviä päästöjä vähentämään, täytyy päästöjä pystyä jotenkin mittaamaan. Tähän tarvitaan hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan jonkun rajattavissa olevan asian, esimerkiksi juuri ihmisen, tuotteen tai palvelun ilmastokuormaa eli

  Read More

 • Energiatuki sekä muut vihreän siirtymän avustukset yrityksille

  Energiatuki sekä muut vihreän siirtymän avustukset yrityksille

  EU ja Suomen valtio tukee yksityisen sektorin ja julkishallinnon vihreää siirtymää erilaisilla avustuksilla, joita voidaan kohdentaa esimerkiksi esiselvityksiin, muutostyöhön ja investointeihin. Tähän artikkeliin on koottu erilaisia avustuksia, joita yritysten on mahdollista hakea. 1. Elykeskus – yrityksen kehittämisavustus ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Avustus on suunnattu pk-yrityksille ja hankkeen tulee kohdistua yhteen EAKR-ohjelman erityistavoitteeseen. Toimintalinja 2:sen, Hiilineutraali Suomi, erityistavoitteet liittyvät energiatehokkuuden lisäämiseen, kiertotalouteen siirtymiseen tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Avustuksella voidaan kattaa hankkeesta aiheutuvia henkilöstön palkkakuluja, ostopalveluita sekä investointeja ja avustuksen määrä voi olla korkeintaan 50%

  Read More

 • Kirittäret matkalla hiilineutraaliksi

  Kirittäret matkalla hiilineutraaliksi

  Naisten pesäpalloseura Jyväskylän Kirittäret ry ja Hiilineutraaliksi.fi toteuttavat vuoden 2022 aikana yhteistyössä hiilijalanjälki- ja hiilineutraaliusselvityksen seuralle. Kirittärien tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius ensimmäisten urheiluseurojen joukossa Suomessa

  Read More