Ilmainen konsultointi

040 538 1869


hiilineutraali, energiansäästö, hiilijalanjälki, yritysavustukset, energiatuki, energiahankkeet, raportointipalvelu

PALVELUMME

hiilijalanjälkilaskenta, hiilineutraali, hiilinetraalius, energiansäästö, päästölaskenta

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälkilaskenta

Toteutamme hiilijalanjälkilaskennan elinkaariarviointiin pohjautuen koko yritykselle, sen osalle tai vaihtoehtoisesti prosessille, palvelulle, tuotteelle tai rakennukselle. Hiilijalanjälkilaskenta toteutetaan GHG-protokollan mukaisesti. Laskentaan valitaan asiakkaan kanssa laajuus, jolla hiilijalanjälkilaskenta toteutetaan.

  • Suorat päästöt, oma energiantuotanto, kiinteistöt ja ajoneuvot (Scope 1)
  • Epäsuorat päästöt, oma ostoenergia, sähkö, lämmitys ja jäähdytys (Scope 2)
  • Muut epäsuorat ja välilliset päästöt, ostetut tuotteet ja palvelut, investoinnit, polttoaineiden tuotanto, kuljetukset ja jakelu, jätteet, liikematkustus, työmatkaliikenne jne. (Scope 3)

FAQ

Miten palvelu käytännössä etenee?

Kenelle?

Yritykset ja kunnat, jotka haluavat selvittää oman hiilijalanjäljen sekä toimenpiteet, joilla hiilijalanjälkeä voi lähteä pienentämään.

Eteneminen

  1. Tavoitteet ja rajaus – Valitaan laajuus laskentaan (Scope 1, 2 ja 3).
  2. Hiilijalanjäljen selvittäminen – Lähtötietojen kerääminen sekä päästökertoiminen selvittäminen (toimittajat ja tietokannat), laskennan toteuttaminen ja luotettavuuden arviointi
  3. Päästövähennystoimien selvittäminen – päästölaskennan tuloksien avulla listataan tehokkaimmat keinot päästöjen vähentämiseen ja hiilineutraaliuuden saavuttamiseen.

Lopputulos

Raportti päästöistä sekä suositukset toimenpiteistä päästöjen pienentämiseksi. Palvelun kesto on noin 2-6kk, laskennan laajuudesta riippuen.

Laita viestiä yhteydenottolomakkeen kautta tai ota yhteyttä Marjuttiin 0400-490025, marjut.sibenberg@leos2go.com ja sovi tapaaminen. Tehdään yhdessä yrityksestänne hiilineutraali!

hiilineutraali, hiilijalanjälki, hiilijalanjälkilaskenta, energiansäästö, hiilijalanjälki
energiahankkeet, yritysavustukset, hiilijalanjälki, hiilijalanjälkilaskelma

Ota yhteyttä